خلاصه مقالات و کلیپ همایش حقوق مالکیت صنعتی

عزیزانی که مایلند به کتاب خلاصه مقالات و کلیپ همایش حقوق مالکیت صنعتی دسترسی بیابند به سایت انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران مراجعه کنند.

www.iriplaw.ir

/ 0 نظر / 33 بازدید